Wat vindt u belangrijk, waar hecht u waarde aan? De kans is klein dat uw antwoord alleen over geld gaat. De kans is ook klein dat u het alleen kunt realiseren. Waardestromen is een onafhankelijke adviesorganisatie die helpt bij het realiseren van waarde. We helpen bij waarderen en bij samenwerken, twee belangrijke pijlers onder succesvolle innovatie.

 

Waardestromen is actief voor klanten in de profit en de non-profit sector. Veel opdrachten gaan over innovatieve samenwerkingsvormen, over consortia en coöperaties. We helpen om het doel centraal te stellen, essentie op tafel te krijgen en vast te houden.

 

We begeleiden conceptontwikkeling, consortiumvorming en het opstellen van verrekenmodellen. Altijd op basis van het herkennen en waarderen van kwaliteiten. Nooit te bang om buiten de gebaande paden te treden als dat helpt. We zorgen, in samenwerking met de beste experts, ook voor passende juridische borging van samenwerkingen.

 

Waar een wil is, zorgt Waardestromen voor de weg. Samen met u.

 

 

Over onze projecten

 

 

NexTechnician

De mobiliteitssector vernieuwt op dit moment razendsnel. Het vak van monteur dus ook, waardoor het voor opleiders geen doen is om de ontwikkelingen bij te houden. Het bedrijfsleven realiseert zich dat en reikt de hand. Onder begeleiding van Waardestromen hebben Amsterdamse mobiliteitsbedrijven zich verenigd in ‘NexTechnician’.

 

Samen met het onderwijs is vervolgens een complete aanpak ontwikkeld, van werving en intake tot en met diplomering en om- en bijscholing. De samenwerking is ook bestuurlijk vertaald, in de vorm van een publiek-private coöperatie. Het ROC van Amsterdam en het verenigde bedrijfsleven zwaaien er samen de scepter, op basis van gelijkwaardigheid en vanuit de realisatie dat dit een opgave is waar je elkaar bij nodig hebt om echt en blijvend succes te boeken.

www.nextechnician.nl

 

 

 

Productief Leren

Sommige leerlingen staan opeens en vroegtijdig buiten het onderwijs, om allerlei redenen. Iedere regio heeft daar een eigen antwoord op geformuleerd. In de Gooi en Vechtstreek speelt Productief Leren een hoofdrol, aanvankelijk een innovatief project onder de hoede van het MBO College Hilversum. Na zeven succesvolle jaren van innovatief onderwijs werd het tijd voor structurele borging.

 

Onder begeleiding van Waardestromen is een coöperatie gevormd, waarin het onderwijs (VO en MBO) en de gemeente Hilversum zitting hebben. Met de coöperatievorming is ook een model van verrekening gemaakt, waardoor persoonsvolgend kan worden gefinancierd. Door activity based costing is de kostenstructuur van de voorziening inzichtelijk gemaakt en zijn transparante tarieven bepaald, als basis voor verrekening tussen partijen. De coöperatie ontwikkelt zich nu verder naar een 24/7 dienstverlener op het snijvlak van onderwijs en zorg.

www.productiefleren.nl

 

 

 

 

Wings for Aid

Mensen in nood worden niet altijd op tijd bereikt en vaak heeft dat een logistieke oorzaak. Meer specifiek: ‘the last mile’, het laatste stuk tot aan de distributie van de hulpgoederen, is om allerlei redenen problematisch. Vervoer door de lucht biedt mogelijkheden, maar is vaak kostbaar of niet precies genoeg.

 

De stand van de techniek staat al een tijdje toe dat cargo-drones zouden worden ingezet om dat probleem op te lossen. Militairen hebben ze, en je kunt kleine elektrische versies kopen voor Kerst. Maar het Rode Kruis en het WFP hebben ze niet, waarom? Omdat de markt hier faalt. De overheid geeft voorrang aan defensie, de markt aan luxe goederen. Slechts op kleine schaal en schoorvoetend worden kleine pakjes medicijnen in Afrika berzorgd. Wings for Aid heeft zich ten doel gesteld om dit probleem op te lossen, door een ‘cargo drone’ te ontwikkelen die speciaal bedoeld is voor humanitaire logstiek. Succesvolle realisatie van deze ambitie vergt samenwerking tussen allerlei partijen. Waardestromen heeft deze samenwerking tot stand gebracht. Als de nieuwe regelgeving in 2018/2019 beschikbaar komt, dan zijn de internationale hulporganisaties de eerste die hiervan gebruik kunnen maken. Dat zijn nog eens echte Waardestromen!

www.wingsforaid.org

 

 

Waardestromen

Adres: Larenseweg 172, 1223AA Hilversum

Directeur: Barry Koperberg

KvK: 32070930

Telefoon: +31 (0) 35 760 0472

E-mail: info@waardestromen.nl